Onze visie in een notendop

​​20.01 Waarom?

Een schildpad komt alleen maar vooruit als ze haar nek uitsteekt

schildpad

Enkel als we als UGent’ers collectief onze nek durven uitsteken, kunnen we écht vooruit gaan, resultaat boeken en van denken naar doen gaan.

Wij willen alvast onze nek uitsteken en pleiten om nog meer te investeren in mensen en in een cultuur van vertrouwen.

Hierin ligt volgens ons de sleutel – de absolute voorwaarde zeg maar – om het engagement van élke UGent’er echt te laten groeien en bloeien, zodat iedereen zich betrokken voelt en zijn/haar stem durft te laten horen.

​20.021 Hoe? Directe 2-richtingscommunicatie

Directe, tweerichtingscommunicatie tussen jullie – de ATP-medewerkers – en de ATP-verkozenen in de Raad van Bestuur

klaver

Lijn 1 – ATP centrale diensten: Aangezien centrale diensten geen vertegenwoordigers hebben zoals de faculteiten willen we hier samen met de medewerkers van de centrale diensten zoeken naar de beste manier om dit te realiseren en te optimaliseren.

Lijn 2 – ATP-vertegenwoordigers faculteiten: Een directe communicatielijn met de facultaire vertegenwoordigers is onontbeerlijk om te weten wat er leeft bij de medewerkers van de faculteiten.

Lijn 3 – ATP-raad: We willen een sterke band met de ATP-raad. Dit ontmoetings- en discussieplatform is immers de ideale plaats voor interfacultair overleg én overleg tussen centrale diensten en faculteiten.

Lijn 4 – ATP community + lijn 1/2: We willen geregeld iedereen kunnen bevragen. Daarvoor willen we polls of enquêtes organiseren.
Daarnaast lijkt het ons aangewezen sterk te investeren in een verbinding tussen lijn 1 en 2: communicatienetwerken opzetten tussen centrale diensten en faculteiten.

Lijn 5 – ATP-expertenteam: We hebben zelf een aantal talenten maar we willen vooral ook jullie talenten en expertise in de weegschaal gooien. Daarom willen we graag een RvB-expertenteam samenstellen.

20.022 Hoe? Échte participatie

Participeren vóór de beslissingen worden genomen

meningmeter

Wij geloven in échte participatie. Een beleid dat bottom-up opborrelt uit jullie talenten, expertise en meningen. Dit is volgens ons de enige manier om te transformeren naar een UGent die ’21e eeuw proof’ is.

Door echte participatie kunnen dan bewustere en meer gedragen keuzes gemaakt worden. Keuzes die leiden tot een UGent versie 20.18.

​​20.03 Wat? Betrokkenheid stimuleren

Een universiteit die betrokkenheid wil stimuleren

eieren

Hadden we al gezegd dat we er van overtuigd zijn dat er veel talent en expertise beschikbaar is bij het ATP? 🙂 Alleen wordt betrokkenheid momenteel te weinig gestimuleerd.

Wij willen dat er meer werk wordt gemaakt van een klimaat waarin iedereen het gevoel heeft dat hij/zij zijn/haar ei op een veilige manier ten volle kwijt kan. De diversiteit aan eieren binnen de UGent community is immers een enorme meerwaarde.

Iedereen kan op zijn/haar niveau een rol van betekenis spelen. Niet alleen de ZAP-eieren zijn van belang; de vele honderden andere soorten zijn van even groot belang.

Bovendien denken we dat heel wat eieren nog onder de grond zitten. We moeten als UGent deze onderbenutte expertise en talenten meer voeden, in het belang van de jobtevredenheid van ATP-medewerkers en in het belang van de UGent.

Want enkel als we samen onze nek durven uitsteken, kunnen we écht het verschil maken en komen tot een betere UGent, een UGent versie 20.18!

footer

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close